Lid van:

 

VOORWOORD

Naar zorg dichtbij

Onze vrijwilligers blijven verbazen. Mensen zijn sowieso al verrast dát ze er zijn en belangeloos zorgen voor stervenden en hun naasten. Door de bescheiden en integere manier waarop ze dat doen. En tenslotte maken ze indruk door de professionaliteit waarmee ze lichte zorgtaken oppakken en de familie de rust geven om goed afscheid te nemen.

Mantelzorger Joke uitte haar verbazing in 2013 in een hartverwarmende brief. Ze schreef dat de steun van vrijwilligers haar hielp enkele uurtjes per dag afstand te nemen om dan weer fris bij haar schoonmoeder te kunnen zijn.

Die schoonmoeder lag overigens in een zorgcentrum. Want ook in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn we hard nodig. In 2013 hebben we daarom samen met de VPTZ Academie een breed opleidingsprogramma ontwikkeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in de V&V-huizen.

De noodzaak voor vrijwillige steun is er, zegt huisarts Monica Berden. Mensen sterven het liefst in alle rust thuis. En dat kan als de mantelzorger tijdig steun krijgt. Die geven we al twintig jaar onder auspiciën van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg en daarom zijn we uitstekend uitgerust om ons aandeel te leveren in het nieuwe zorgbeleid.

In 2013 hebben we ons grondig voorbereid op het nieuwe zorgen en de nieuwe samenwerking met de formele zorg; en zoals ik het nu kan overzien, kan ik met een gerust hart zeggen 'wij zijn er klaar voor'.

Marianne Boone
Directeur
 

 

 

 

Marianne Boone
Directeur


"We zijn uitstekend uitgerust om ons aandeel te leveren in het nieuwe zorgbeleid."


 

Maak vrijwillige terminale zorg bespreekbaar. 

Deel onze folder of vraag hem aan.