Start samenwerking met:

 

Augustus

JANUARI  |  FEBRUARI  |  MAART  |  APRIL  |  MEI  |  JUNI  |  JULI  |  AUGUSTUS  |  SEPTEMBER  |  OKTOBER  |  NOVEMBER  |  DECEMBER

 

JULI en AUGUSTUS: bezinning op nieuwe zorgen

Het nieuwe zorgbeleid en wat dat voor de terminale zorg thuis en in het hospice betekent. Daar hebben bestuur, directie en coördinatoren zich vooral in de zomer op kunnen bezinnen. Ze hebben belangrijke onderwerpen voorbereid en uitgewerkt in beleid.

 

AUGUSTUS: inzet thuiszorg bij mensen met een beperking

Start samenwerking met Gemiva-SVG: thuiszorg vrijwilligers kunnen ingezet worden bij de terminale zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Gemiva deelt haar kennis.