Bijdrage aan nabestaandenzorg:

 

 

Maart

JANUARI  |  FEBRUARI  |  MAART  |  APRIL  |  MEI  |  JUNI  |  JULI  |  AUGUSTUS  |  SEPTEMBER  |  OKTOBER  |  NOVEMBER  |  DECEMBER

 

MAART: wel vrijwillig, niet vrijblijvend

De eerste vrijwilligersovereenkomst werd ondertekend. Deze geeft de rechten en plichten weer van zowel de organisatie als de vrijwilliger. Die geven hiermee aan dat de samenwerking allesbehalve vrijblijvend is. De overeenkomst is onderdeel van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van vrijwilligers.

 

MAART: start project ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’

‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’ is een project in samenwerking met VPTZ Nederland, Actiz, Vilans en Zorgpartners. Het richt zich op goede levenseindezorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. De kracht van het project is dat verschillende disciplines kennis met elkaar delen. Het draait om samenwerking en scholing van gespecialiseerde vrijwilligers en beroepskrachten.

 

00 MAART: cheque van Monuta

Uitvaartverzekeraar Monuta reikte in maart 2013 een cheque uit aan de vrijwilligers van de Nabestaandenzorg.