Juli

JANUARI  |  FEBRUARI  |  MAART  |  APRIL  |  MEI  |  JUNI  |  JULI  |  AUGUSTUS  |  SEPTEMBER  |  OKTOBER  |  NOVEMBER  |  DECEMBER

 

JULI en AUGUSTUS: bezinning op nieuwe zorgen

Het nieuwe zorgbeleid en wat dat voor de terminale zorg thuis en in het hospice betekent. Daar hebben bestuur, directie en coördinatoren zich vooral in de zomer op kunnen bezinnen. Ze hebben belangrijke onderwerpen voorbereid en uitgewerkt in beleid.

 

JULI: cursus sociale media

Op de Beursvloer Gouda 2012 is er met Randstad Gouda een match tot stand gekomen. Randstad verzorgde een cursus Sociale Media voor de drie coördinatoren en de directeur.

 

JULI: informatie avond

Tijdens de informatie avond werd aan twintig geïnteresseerden vrijblijvend uitgelegd wat het inhoud om vrijwilliger terminale zorg te zijn. Het ging o.a. over scholing, inzet en tijd. Een groot deel van hen werd uitgenodigd voor een nadere kennismaking.